Vragen, problemen, wil je iets kwijt… Aarzel niet en spreek ons aan, stuur een berichtje of mail naar onderwijs@chemika.be!

Onder Chemika vallen verschillende studierichtingen, namelijk:
Academische Bachelor Biochemie en Biotechnologie
Master Biochemie en biotechnologie
Academische Bachelor Chemie
Master Chemie + Master of Chemistry

Deze richtingen worden vertegenwoordigd in de ‘permanente onderwijscommissie‘ of POC. Wil je graag dat een bepaald topic over jouw studierichting behandeld wordt op een vergadering? Laat dit ons zeker weten!

Chemika’s StuVers

POC Biochemie

Voorzitter: Prof. K. Geuten

StuVers ’20 – ’21:
Camille Wuyts
Marie Van Dijck
Siene Swinnen
Kakra Nimako
Elke Wanten
Emma Wijers
Casper Ombelets

POC Chemie

Voorzitter: Prof M. Smet

StuVers ’20 – ’21:
Linde Achten
Tom Grisez
Robbe Slaets
Pieter De Hauw
Sam Purnal
Jones Roekens
Toon Van Roy

Studentenvertegenwoordiging:
3 verschillende niveau’s!

Per richting bestaat er een ‘permanente onderwijscommissie‘. Hierin zetelen professoren, assistenten, doctorandi en natuurlijk ook studenten. De POC behandeld topics zoals de bachelorproef, onze verschillende vakken, feedback bij practica… en nog veel meer! Zij komen een 5-tal keer per academiejaar samen.

OOR is het acroniem voor de overkoepelende onderwijsraad. Hierin zetelen studenten om de belangen van de exacte wetenschappers te vertegenwoordigen. Tweewekelijks wordt er een open vergadering gehouden over topics en standpunten die van belang zijn voor onze faculteit, genaamd het OOR-overleg.

De Studentenraad van KU Leuven zorgt voor de onderwijsvertegenwoordiging op universiteitsbreed niveau. Ze bestaat uit een mix van studenten van alle richtingen die je kan studeren aan de KU Leuven. Hier worden onderwerpen behandel zoals wijzigingen in het ‘Onderwijs en Examenreglement’ (=OER), internationalisering, diversiteit… Op vrijdagavond om de twee weken vindt STURA’s algemene vergadering plaats.

nl_BEDutch